کلیدواژه‌ها = شرط نامشروع
تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 55-72

حمید قاسمی