کلیدواژه‌ها = سقط جنین
سقط درمانی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 85-103