راهنمای نویسندگان

 

 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال نشده باشد.
 • دانشجو می‌تواند مقاله انفرادی جهت چاپ ارسال نماید.
 • مقالات در برنامهبا قلم B Lotus و با اندازه 12.5 و عنوان مقاله با قلم تیتر 13 پررنگ تایپ شود حجم هر مقاله نباید بیش از 20 صفحه حروف‌چینی شده و همچنین نباید کم‌تر از 8 صفحه باشد . (حاشیه سفید صفحات از بالا 5/5 ، از پایین 6 و از سمت چپ و راست 4 سانتی­متر­ باشد وهر صفحه حداقل دارای سه پاراگراف باشد)
 • حداقل و حداکثر تعداد کلمات در چکیده مقاله به ترتیب 75 و 200 کلمه باشد.
 • فاصله بین خطوط یک سانتی متر باشد.
 • برای مشخص کردن قسمت­های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند: مبحث، عدد، اعداد ترتیبی، گفتار، فصل، بخش و ... استفاده نشود، بلکه از قلم تیتر با اندازه 12 استفاده شود. 
 • اسم و عنوان نویسندگان از فایل اصلی مقاله حذف گردد.
 • ارجاعات درون متن، بلافاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به صورت زیر ذکر شود:
 •    (نام صاحب‌اثر، سال انتشار، شماره صفحه) مثال: (شیروی، 1385، ص25).
 •    فهرست مآخذ، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، در انتهای مقاله به شرح ذیل آورده شود:
 •   الف-  کتاب‌ها: نام نویسنده (تاریخ انتشار)، عنوان کتاب با حروف ایتالیک‏، شماره جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر.
 •   مثال : عمید زنجانی، عباسعلی (1384)،  فقه سیاسی، ج هفتم، تهران، انتشارات امیر کبیر.
 •   ب-مقالات : نام نویسنده (تاریخ انتشار). عنوان کامل مقاله. نام مجله با حروف ایتالیک، شماره و مشخصات مجله، شماره صفحه‌های آغاز و پایان مقاله.
 •   مثال : شیروی، عبدالحسین (1385). بررسی قانون نمونه آنستیرال در خصوص سازش تجاری  بین ­المللی. اندیشه­ های حقوقی، سال چهارم،  شماره دهم، صفحات45-76.
 •   حداقل مدت زمان فرآیند داوری یک مقاله 3 ماه می‌باشد.
 •   نظرات داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست، بلکه پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله می‌باشد. 
 •   اگر تعداد مقالات پذیرش شده بیش از تعداد مقالات مورد نیاز در شماره جاری مجله باشد، مقالات مازاد در شماره های آتی مجله چاپ خواهند شد.
 •  از ارسال چند مقاله بطور همزمان خودداری نمایید.(هر نویسنده فقط می‌تواند یک مقاله در دست داوری داشته باشد و در صورت تمایل به ارسال مقاله بعدی می‌بایست تا زمان تعیین تکلیف مقاله قبلی خود صبر نماید).
 • هماکنون مقاله خود را پس از ثبت­ نام در سامانه مجله به نشانی https://mizansj.ut.ac.ir/ و دریافت نام کاربری و رمز ورود، بارگذاری و ارسال نمایید.
 • جهت اطلاع از وضعیت ارزیابی مقاله خود با استفاده از نام کاربری و رمز عبور به سامانه مجله مراجعه نمایید.