اخبار و اعلانات

انتشار شماره جدید فصلنامه علمی تخصصی میزان

شماره بهار و تابستان فصلنامه میزان منتشر گردید و فایل pdfمقالات هم اکنون در سایت فصلنامه در دسترس هستند.

مطالعه بیشتر

فراخوان ارسال مقاله برای شماره پاییز فصلنامه

به منظور انتشار شماره پاییز فصلنامه، از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیز ذعوت می شود مقالات خود را در سایت فصلنامه قسمت ثبت نام و ارسال مقاله جهت انجام داوری، بارگذاری و ارسال نمایند.

مطالعه بیشتر