درباره نشریه

نخستین شماره فصلنامه علمی-تخصصی میزان در سال 1384 به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد. از آن زمان به بعد این فصلنامه در هر سال یک شماره انتشار داده است. آخرین شماره این فصلنامه در سال یازدهم(شماره دهم) در پاییز و زمستان1395 منتشر گردید. مقالات این فصلنامه در گرایش­های مختلف حقوق اعم از حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق عمومی، حقوق نفت و گاز و سایر رشته­های حقوقی منتشر می­شود. در هر حال حاضر با توجه به رویکرد فصلنامه مبنی بر ارتقاء کیفیت و ایجاد نوآوری در انتشار مقالات، سایت نشریه به آدرس https://mizansj.ut.ac.ir/ راه­اندازی شده است و مقالات از سراسر کشور از طریق این سایت در قسمت پذیرش مقالات بارگذاری شده و پس از طی مراحل و فرآیند داوری در صورت تایید نهایی در این فصلنامه چاپ خواهند شد. متن تمامی مقالات پذیرفته شده در آدرس سایت مقاله به صورت رایگان در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد.