اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله و آیین نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

ثبت مقاله در سامانه مجلات با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد؛ بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتیکه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشتهاند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفا مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است. سرقت علمی شکل­های گوناگونی دارد از جمله:

1. ثبت مقاله دیگری به نام خود.

2. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند.

3. کپی ­برداری یا تکرار بخش‌های قابل­ توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).

4. طرح نتایج حاصل از پژوهش­های دیگران به نام خود.

5. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.

6. بیان نتایج نادرست و خلاف یافتههای علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.

7. استفاده از دادههای نامعتبر یا دستکاری در دادههای پژوهش.

موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشمپوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

1. مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایتها برداشته خواهد شد.

2. اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاهنامه نشریههای دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.

3. از مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری حقوقی خواهد شد.

4. طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاهها و نشریههای داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

5.مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاهها، موسسهها، نشریهها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کردهاند، اطلاع داده خواهد شد