شماره بهار و تابستان فصلنامه میزان در مراحل پایانی ویراستاری و طراحی جلد می باشد. انشالله این شماره که شامل 6مقاله در موضوعات حقوق نفت و گاز، حقوق جزا و جرم شناسی، داوری و حقوق خانواده است بزودی منتشر و فایل PDFمقالات در سایت فصلنامه بارگذاری و بصورت رایگان در دسترس علاقه مندان و پژوهشگران عزیز قرار خواهد گرفت.
سخن سردبیر

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 5-5


سخن سردبیر

دوره 11، شماره 10، آذر 1395، صفحه 5-7


سخنی با خوانندگان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 5-7


پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمان‌یافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 7-24

هادی کرامتی معز؛ محمدصادق چاووشی


بررسی اصول حاکم بر رویه داوری پیمان منشور انرژی

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 25-54

محمد حسین حسن خانلو


تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 55-72

حمید قاسمی


نظارت قضایی توسط دادگاه بر فرآیند داوری

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 73-96

نعیم طاهریان


سقط درمانی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 85-103


نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 119-139

سعید جلالی