مقدمه ‏ای بر حقوق آلمان

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

برای ناواردین حقوق و مبتدیانی که آموزش حقوق را آغاز کرده‌اند، فهم حقوق آلمان دشوار است. این امر از یک طرف به خاطر روش کار خاص حقوقدانان و از طرف دیگر اصطلاحات فنی ایشان است که از زبان روزمره کاملاً متفاوت است. افزون بر این، منابع حقوقی و موضوعات دیگری که حقوقدانان با آن سر و کار دارند، غالباً به آسانی قابل فهم نیست. برخی از این موانع در هر نظام حقوقی با شیوه برابر و مشابهی وجوددارد، جز آن وجه مشخصه نظام حقوقی خاص است.

کلیدواژه‌ها