بررسی تحولات برجام و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکنون

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

چکیده
هدف اصلی این مقاله، بررسی یکی از موضوعات مهم و اساسی روز، یعنی مسئله برجام و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و تأکید بر لزوم بررسی برجام در مجلس از سوی تعدادی از نمایندگان این موضوع را به یک ضرورت اساسی تبدیل کرده است: این که برجام چیست؟ برجام دارای چه ماهیت حقوقی است؟ اینکه برجام یک تعهد بین‌المللی است یا خیر؛ این که برجام آیا معاهده است یا یادداشت تفاهم_ توافق تصویب شده (Ratified Agreement) توافق امضا شده (Signed Agreement) است یا خیر؛ دیدگاه ایران نسبت به برجام به چه صورت است؟ در این مقاله سعی شده ابعاد این موضوع و تحولاتی که تاکنون پشت سر گذرانده و همچنان مطرح است بیان شود و مولفه‌های قوت و ضعف و آثاری که بر جامعه داشته و اکنون نیز دارد بررسی شود و در مسئله بعد بررسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل الحاقی و غیره  مورد نظر واقع شده است.

کلیدواژه‌ها