ماهیت حقوقی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

"برجام" برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 است که طی آن، پرونده هسته‌ای ایران، موضوع مذاکره و رایزنی قرار گرفته تا موافقت‌نامه پادمان به صورت کاملاً اختصاصی در خصوص ایران مورد توافق قرار گیرد. ناگفته واضح است که قبل از هر بحث و نتیجه‌گیری باید ماهیت حقوقی این موافقت نامه مورد بررسی قرار گیرد تا در سایه آن، سایر آثار و نتایج متعاقب، مورد بحث و بررسی بیش‌تر صاحب‌نظران باشد. پس از مباحثات فراوانی که میان دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص ماهیت این سند در گرفت، در نهایت، مجلس طی طرحی اجرای برجام را به صورت مشروط تجویز نمود. در این نوشتار به این موضوع می‌پردازیم که آیا برجام یک معاهده بین‌المللی است یا یک موافقت‌نامه سیاسی و نزاکتی؟ اهمیت این موضوع زمانی است که به رغم تعیین تکلیف اجرای برجام در ایران و ایالات متحده، همچنان برخی تردید دارند که ماهیت تعهدات مندرج در برجام الزام‌آور است یا خیر و این که نسبت این سند و تعهدات مندرج در آن با قطعنامه 2231 شورای امنیت چیست؟

کلیدواژه‌ها