آشنایی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

همکاران

چکیده

مرکز پژوهش­های مجلس به عنوان بازوی علمی- تحقیقاتی مجلس از ابتدای تأسیس (سال1372) تاکنون با انتشار بیش از 7000 گزارش جایگاه پژوهشی آن تا حد زیادی بالاتر از میانگین سطح پژوهشی دیگر موسسات پژوهشی کشور است.
مرکز پژوهش­ها با وجود انبوه موضوعات پژوهشی مطرح در مجلس، همواره نگاه موشکافانه خود را در این خصوص حفظ کرده است. مرکز پژوهش­ها با بودجه محدود خود می­باید موضع­های متعددی که هر یک در حوزه­های مختلفی از علوم قرار دارند را در مدت زمانی اندک با بالاترین سطح کیفیت مورد مطالعه قرار دهد. حساسیت مسأله آن جا است که ثمره این پژوهش­ها باید در تصویب قوانین کشوری مورد استفاده قرار گیرد.
در این گزارش مدار گردش کار مرکز پژوهش­های مجلس وعملیاتی که بر روی موضوعات مطرح شده از لحظه دریافت یا طرح موضوع، تعریف کار، تولید و توزیع گزارش­ها انجام می­شود، مورد بررسی قرار می­گیرد. گردش کار وثبت اطلاعات را در «عملیات تعریف» کار پژوهشی، قسمت­های مختلفی از «عملیات تولید» را که شامل اطلاعات پروژه­ها، مدیریت پروژه­ها، کنترل رئوس فعالیت­ها و کیفیت گزارش­ها است و روش­های توزیع به عنوان جزئی از «عملیات توزیع» مورد بررسی قرار خواهیم داد.