کلیدواژه‌ها = خشم
نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 119-139

سعید جلالی