کلیدواژه‌ها = 1- اصل عدم 2- تفسیر شک به نفع متهم 3- حقوق کیفری ایران 4- قاعده قبح عقاب بلا بیان 5- حکم قطعی لازم الاجرا