کلیدواژه‌ها = تحریم حلال و تحلیل حرام
تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 55-72

حمید قاسمی