کلیدواژه‌ها = پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمان‌یافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 7-24

هادی کرامتی معز؛ محمدصادق چاووشی