شماره بهار و تابستان فصلنامه میزان در مراحل پایانی ویراستاری و طراحی جلد می باشد. انشالله این شماره که شامل 6مقاله در موضوعات حقوق نفت و گاز، حقوق جزا و جرم شناسی، داوری و حقوق خانواده است بزودی منتشر و فایل PDFمقالات در سایت فصلنامه بارگذاری و بصورت رایگان در دسترس علاقه مندان و پژوهشگران عزیز قرار خواهد گرفت.