تعداد مقالات: 30

شماره بهار و تابستان فصلنامه میزان در مراحل پایانی ویراستاری و طراحی جلد می باشد. انشالله این شماره که شامل 6مقاله در موضوعات حقوق نفت و گاز، حقوق جزا و جرم شناسی، داوری و حقوق خانواده است بزودی منتشر و فایل PDFمقالات در سایت فصلنامه بارگذاری و بصورت رایگان در دسترس علاقه مندان و پژوهشگران عزیز قرار خواهد گرفت.
2. شناسه علمی فصلنامه

دوره 11، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 1-2


3. سخن سردبیر

دوره 13، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 5-5


4. سخن سردبیر

دوره 11، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 5-7


5. سخنی با خوانندگان

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 5-7


6. پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمان‌یافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 13، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 7-24

هادی کرامتی معز؛ محمدصادق چاووشی


7. مقدمه ‏ای بر حقوق آلمان

دوره 11، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 6-24


9. بررسی اصول حاکم بر رویه داوری پیمان منشور انرژی

دوره 13، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 25-54

محمد حسین حسن خانلو


12. تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق

دوره 13، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 55-72

حمید قاسمی


15. نظارت قضایی توسط دادگاه بر فرآیند داوری

دوره 13، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 73-96

نعیم طاهریان


18. سقط درمانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 85-103


20. نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

دوره 13، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 119-139

سعید جلالی